Publikationer
Den höviska kulturen i Norden

Författare: BENGTSSON, Herman

ISBN: 91-7402-297-0

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 318

Utgivningsår: 1999

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 43

Beställningsinformation: eddy.se


Fanns det en hövisk kultur i det medeltida Norden? Med utgångspunkt från skriftliga källor och bevarade konsthistoriska föremål görs här ett försök att kartlägga ett förhållandevis okänt och mindre ofta uppmärksammat område inom den nordiska konst- och kulturhistorien. Undersökningen omfattar tiden från 1100-talets mitt till 1500-talets början, och behandlar såväl profana konst- och bruksföremål som kyrkliga utsmyckningar med anknytning till den kontinentala, höviska riddarkulturen.