Publikationer
Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål

Författare: Pegelow, Ingalill (red.)

ISBN: 91-7402-278-4

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 348

Utgivningsår: 1998

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 42

Beställningsinformation: eddy.se


Föredrag framlagda vid det 15:e nordiska symposiet för ikonografisk forskning, Undersvik, 21–26 september 1996