Publikationer
”Gånget ur min hand”. Riddarholmskyrkans stiftargravar

Författare: KYHLBERG, Ola & AHLSTRÖM, Torbjörn

ISBN: 91-7402-275-X

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 228

Utgivningsår: 1998

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 41

Beställningsinformation: eddy.se