Publikationer
Den senmedeltida penningen i Sverige. Svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Författare: MALMER, Brita

ISBN: 91-7402-097-8

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 280

Utgivningsår: 1980

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 31

Beställningsinformation: eddy.se


(Zusammenfassung: Late medieval pennies in Sweden)