Publikationer
Ikonografiska studier framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970 

Författare: Karling, S. (utg.)

ISBN: 91-7192-019-6

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 159

Utgivningsår: 1972

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 26

Beställningsinformation: eddy.se


(Summaries)