Publikationer
Stenåldersboplatserna vid Siretorp, Mjällby socken, Blekinge

Författare: BAGGE, Axel & KJELLMARK, Knut

ISSN: 0347-0873

Antal sidor:

Utgivningsår: 1939

Serie: Monografier, numrerade 26

Beställningsinformation: eddy.se


(Die steinzeitlichen Wohnplätze bei Siretorp, Kirchspiel Mjällby, Blekinge)