Publikationer
Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria

Författare: WOLLIN, N. G.

ISBN: 91-7192-002-1

ISSN: 0083-6761

Antal sidor:

Utgivningsår: 1971

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 24

Beställningsinformation: Out of print


(Summary)