Publikationer
De la Vallée. En arkitektfamilj i Frankrike, Holland och Sverige 

Författare: NORDBERG, T. O:son

ISSN: 0083-6761

Antal sidor:

Utgivningsår: 1969

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 23

Beställningsinformation: Out of print


(Les De la Vallée. Vie d’une famille d’architectes en France, Hollande et Suède)