Publikationer
Vadstena slott 1545–1554. En byggnadshistorisk undersökning 

Författare: UNNERBÄCK, Eyvind

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 197

Utgivningsår: 1967

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 17

Beställningsinformation: eddy.se


(Das Schloss zu Vadstena 1545–1554. Eine baugeschichtliche Untersuchung)