Publikationer
Mesolithische und frühneolitische Kulturen in Osteuropa und West-Sibirien

Författare: INDREKO, Richard

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 278

Utgivningsår: 1964

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 13

Beställningsinformation: eddy.se