Publikationer
Stjernsunds slott i Närke under den Bernadotteska epoken 1823–1860 – Separat. Stjernsunds slott i Närke. Ett bildhäfte med orienterande text

Författare: OLSSON, W. & OLSSON, M.

ISSN: 0083-6761

Antal sidor:

Utgivningsår: 1956

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 06

Beställningsinformation: Out of print


(Stjernsund manor in Närke during the Bernadotte epoch 1823–1860)