Publikationer
Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandringstid

Författare: ÅBERG, N.

ISSN: 0083-6761

Antal sidor:

Utgivningsår: 1956

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 05

Beställningsinformation: Out of print


(Die historische Zusammenhang zwischen spätrömischer Zeit und nordischer Völkerwanderungszeit)