Publikationer
Nordnorge i de förenade rikenas handelstraktater med Ryssland

Författare: KRAFT, S.

Antal sidor:

Utgivningsår: 1954

Serie: Handlingar: Handlingar 88

Beställningsinformation: Out of print


(Northern Norway in the commercial treaties concluded with Russia by the United Kingdoms of Sweden and Norway)