Publikationer
ANTIKVARISKA STUDIER V. Lundensiska stenhuggarmärken 

Författare: RYDBECK, Otto

Antal sidor: s. 178–218

Utgivningsår: 1953

Serie: Handlingar: Handlingar 83: 4

Beställningsinformation: Out of print


(Lundensische Steinmetzzeichen)