Publikationer
Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid 

Författare: ÅBERG, Nils

Antal sidor: 195

Utgivningsår: 1953

Serie: Handlingar: Handlingar 82

Beställningsinformation: Out of print


(Die historische Relation zwischen Völkerwanderungszeit und Vendelzeit)