Publikationer
HISTORISKA STUDIER I. Antikvariernas insats i diplomatariearbetet 

Författare: NYGREN, Ernst

Antal sidor: s. 117–147

Utgivningsår: 1953

Serie: Handlingar: Handlingar 80: 3

Beställningsinformation: Out of print


(Antiquarian contribution to the creation of the Diplomatarium svecanum)