Publikationer
Bidrag till studiet av övre Norrlands kyrkor 

Författare: BESKOW, Hans

Antal sidor: 155

Utgivningsår: 1952

Serie: Handlingar: Handlingar 79:1

Beställningsinformation: Out of print


(Contributions to a study of the churches in Upper Norrland)

2:a uppl. Luleå (Särtryck ur ”Norrbotten”, årg. 1953 o. 1954)