Publikationer
ANTIKVARISKA STUDIER IV. Gripsholmsföreningen och restaureringen på 1890-talet 

Författare: WOLLIN, Nils G.

Antal sidor: s. 151–219

Utgivningsår: 1950

Serie: Handlingar: Handlingar 71: 2

Beställningsinformation: Out of print


(The Gripsholm society and the restauration in 1890’s)