Publikationer
Nordisk befolkningshistoria under stenåldern 

Författare: ÅBERG, Nils

Antal sidor: 122

Utgivningsår: 1949

Serie: Handlingar: Handlingar 70: 1

Beställningsinformation: Out of print


(Nordische Bevölkerungsgeschichte der Steinzeit)