Publikationer
Öland under äldre järnåldern. En bebyggelsehistorisk undersökning (Diss.) 

Författare: STENBERGER, Mårten

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 306

Utgivningsår: 1933

Serie: Monografier, numrerade 19

Beställningsinformation: Out of print


(Die ältere Eisenzeit Ölands)