Publikationer
Studier i Birgittinerordens byggnadsskick. 1. Anläggningsplanen och dess tillämpning 

Författare: BERTHELSEN, Bertil

Antal sidor: 532

Utgivningsår: 1947

Serie: Handlingar: Handlingar 63

Beställningsinformation: Out of print


(The suppositions of architecture of the Birgittine order. 1. The plan of the construction and its application)