Publikationer
Studier i det germanska adjektivets syntax. 1. Partitiva adjektiv. En satsanalytisk undersökning 

Författare: LEIJSTRÖM, Gunnar

Antal sidor: 96

Utgivningsår: 1950

Serie: Handlingar: Handlingar 61: 2

Beställningsinformation: eddy.se


(Studies in the syntax of the Germanic adjectives)