Publikationer
Alexander Seton (1768–1828) som fornforskare 

Författare: SELLING, Dagmar

Antal sidor: 138

Utgivningsår: 1945

Serie: Handlingar: Handlingar 59: 3

Beställningsinformation: eddy.se


(Alexander Seton as an archaeologist)