Publikationer
Kompositionsformer i senkeltisk orneringsstil, sedda mot bakgrunden av den allmäneuropeiska konstutvecklingen 

Författare: GABRIELSSON, Ruben

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 1945

Serie: Handlingar: Handlingar 58: 2

Beställningsinformation: Out of print


(Composition in late Celtic ornamentation seen against the background of the general development of European art)