Publikationer
Bibliotheca Monteliana. Katalog 

Författare: Lundqvist, Maja (red.)

Antal sidor: 248

Utgivningsår: 1943

Serie: Handlingar: Handlingar 57

Beställningsinformation: eddy.se


Med en inledning om Oscar Montelius som forskare av Nils Åberg