Publikationer
The Occident and the Orient in the art of the seventh century. 2. Lombard Italy

Författare: ÅBERG, Nils

Antal sidor: 122

Utgivningsår: 1945

Serie: Handlingar: Handlingar 56: 2

Beställningsinformation: Out of print