Publikationer
Karl Knutsson i Preussen 1457–1464 

Författare: KUMLIEN, Kjell

Antal sidor: 130

Utgivningsår: 1940

Serie: Handlingar: Handlingar 46: 2

Beställningsinformation: Out of print


(Karl Knutsson /Bonde/ in Preussen 1457–1464)