Publikationer
C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 . Del 1

Författare: HILDEBRAND, Bengt

Antal sidor:

Utgivningsår: 1937–1938

Serie: Handlingar: Handlingar 44: 1

Beställningsinformation: eddy.se


(C.J. Thomsen und seine gelehrte Verbindungen in Schweden 1816–1837)