Publikationer
Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder 

Författare: ÅBERG, Nils

Antal sidor: 156

Utgivningsår: 1937

Serie: Handlingar: Handlingar 42: 4

Beställningsinformation: eddy.se


(Kulturgegensätze in der Steinzeit Dänemarks)