Publikationer
Johannes Bureus’ arbeten om svenska runinskrifter 

Författare: SVÄRDSTRÖM, Elisabeth

Antal sidor: 68

Utgivningsår: 1936

Serie: Handlingar: Handlingar 42: 3

Beställningsinformation: eddy.se


(Johannes Bureus’ Arbeiten über schwedischen Runeninschriften)