Publikationer
Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor 

Författare: KÄLLSTRÖM, Olle

Antal sidor: 35

Utgivningsår: 1936

Serie: Handlingar: Handlingar 42: 2

Beställningsinformation: eddy.se


(Mittelalterliche Silberähren aus schwedischen und finnländischen Kirchen)