Publikationer
Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd 

Författare: THORDEMAN, Bengt

Antal sidor: 29

Utgivningsår: 1935

Serie: Handlingar: Handlingar 39: 3

Beställningsinformation: eddy.se


(Some Swedish-Norwegian numismatic problems in the light of a West-Swedish treasure-find)