Publikationer
Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst 

Författare: RYDBECK, Otto

Antal sidor: 25

Utgivningsår: 1934

Serie: Handlingar: Handlingar 39: 2

Beställningsinformation: eddy.se


(Italienische Einflüsse auf den Kirchenbau in Schonen)