Publikationer
La nécropole de Vendel

Författare: STOLPE, Hjalmar & ARNE, T. J.

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 64, 49 pl.

Utgivningsår: 1927

Serie: Monografier, numrerade 17

Beställningsinformation: Out of print