Publikationer
Det nordiska bronsåldersspännets historia. Med särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sverige 

Författare: OLDEBERG, A.,

Antal sidor: 276

Utgivningsår: 1933

Serie: Handlingar: Handlingar 38: 3

Beställningsinformation: Out of print


Avhandling. (Geschichte der nordischen bronzezeitlichen Fibel)