Publikationer
Birger Jarls grav i Varnhems klosterkyrka 

Författare: FÜRST, Carl M.

Antal sidor: 58

Utgivningsår: 1928

Serie: Handlingar: Handlingar 38: 2

Beställningsinformation: Out of print


(Das Grab Birger Jarls in der Klosterkirche in Varnhem)