Publikationer
Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Författare: BAGGE, Axel

Antal sidor: 58

Utgivningsår: 1941

Serie: Handlingar: Handlingar 37: 7

Beställningsinformation: Out of print


(Der steinzeitliche Wohnplatz bei Vivastemåla, Kirchspiel Västrum, Småland)