Publikationer
Stenåldersboplatser i Östergötland. Ett boplatsområde i Kvarsebo socken

Författare: ENGSTRÖM, Torsten & THOMASSON, H.

Antal sidor: 57

Utgivningsår: 1932

Serie: Handlingar: Handlingar 37: 4

Beställningsinformation: Out of print


(Steinzeitliche Wohnplätze in Östergötland)