Publikationer
Die Ornamentik der Runensteine

Författare: PLUTZAR, Friedrich

Antal sidor: 105

Utgivningsår: 1924

Serie: Handlingar: Handlingar 34: 4

Beställningsinformation: eddy.se


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34, häfte 4 = tredje följden del I:6