Publikationer
Die Herkunft und die frühesten Auswanderungen der Germanen

Författare: NERMAN, Birger

Antal sidor:

Utgivningsår: 1924

Serie: Handlingar: Handlingar 34: 3

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34, häfte 3 = tredje följden del I:5