Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34:2

Antal sidor:

Utgivningsår: 1923

Serie: Handlingar: Handlingar 34: 2

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34 häfte 2 = tredje följden del I:3–4

(1) STILLE, Arthur
Saxos skånska stridsskildringar

(2) NERMAN, Birger
En utvandring från Gotland och öns införlivande med sveaväldet