Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34:1 

Antal sidor:

Utgivningsår: 1922

Serie: Handlingar: Handlingar 34: 1

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34 häfte 1 = tredje följden del I:1–2

(1) SALIN, Bernhard
Minnesteckning över Oscar Montelius

(2) EKHOLM, Gunnar
Bibliographia Monteliana