Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 33

Antal sidor:

Utgivningsår: 1901

Serie: Handlingar: Handlingar 33

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 33 = Ny följd 13

(1) SCHÜCK, Henrik
Några anmärkningar om Birgittas revelationer (57 s.)

(2) WIESELGREN, Harald
Drottning Kristinas bibliotek och bibliotekarier före hennes bosättning i Rom jemte en öfverblick öfver de Kungl. biblioteken i Sverige före hennes regeringstid (Inträdestal 102 s.)

(3) FAHLBECK, Pontus
Beowulfskvädet som källa för nordisk fornhistoria (Inträdestal 13 s.) 

(4) KOCK, Axel
Några anmärkningar om sextonhundratalets verskonst (Inträdestal 16 s.)

(5) BRATE, Erik
Svenska runristare (Inträdestal 139 s.) 

(6) Förteckning å avhandlingar i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Ny Följd del I–XIII (del 21–33) 1857–1926