Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 29

Antal sidor:

Utgivningsår: 1884

Serie: Handlingar: Handlingar 29

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 29 = Ny följd 9


FORSSELL, Hans
Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i sextonde seklet (Inträdestal 1–122)

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqivitets Akademiens hundraårsfest den 2 April 1886 (37 s.)

Förslag till minnespenningar och inskrifter, hvilka Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien uppgifvit eller granskat och gillat åren 1857–1883 (s. I–LVIII)

Bilagor