Publikationer
Om i Korsbetningsgraven vid Visby funna skelett

Författare: CLASON, E.

Antal sidor: s. 255–297

Utgivningsår: 1925

Serie: Handlingar: Handlingar 28: 3

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28:3 = Ny följd 8:3