Publikationer
Ynglingatal. Text, översättning och kommentar

Författare: NOREEN, Adolf

Antal sidor: s. 195–254

Utgivningsår: 1925

Serie: Handlingar: Handlingar 28: 2

Beställningsinformation: eddy.se


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28:2 = Ny följd 8:2