Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28

Antal sidor:

Utgivningsår: 1885

Serie: Handlingar: Handlingar 28: 1

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 28:1 = Ny följd 8:1


DJURKLOU, Nils Gabriel
Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok. Några bidrag till Stjerneättens historia (Inträdestal, s. 1–60; Sekreterarens svar s. 61–63)

SCHOLANDER, F. W.
Några allmänna betraktelser föranledda af fornnordiskt byggnadssätt (Inträdestal s. 65–90)

LJUNGGREN, Gustaf
Den nationella rörelsen inom Svenska Vitterheten år 1811 (Inträdestal, s. 91–129)

HILDEBRAND, Hans
Om de djurtyper, som förekomma i den europeiska ornamentiken under den förkristna tiden och medeltiden. (Inträdestal [ofullbordat] s. 131–192)