Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 27

Antal sidor:

Utgivningsår: 1876

Serie: Handlingar: Handlingar 27

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 27 = Ny följd 7
 

BÖTTIGER, Carl Wilhelm
Undervisningsfrågans ställning och utveckling hos de gamle Romarne (Inträdestal, s. 1–35)

ODHNER, Clas Theodor
Sveriges deltagande i Westfaliska fredskongressen och grundläggning af det Svenska väldet i Tyskland (Inträdestal, s. 37–352; Bilagor, 353–370; Sekreterarens svar, 371–372)

HILDEBRAND, Bror Emil 
Dalhems kyrka i Norra Tjusts härad, Calmar län (s. 373–395)

Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien uppgifvit eller granskat och gillat åren 1866–1874 (s. 396–427)