Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 26

Antal sidor:

Utgivningsår: 1869

Serie: Handlingar: Handlingar 26

Beställningsinformation: Out of print


Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 26 = Ny följd 6

CRONHOLM, Abraham
Den Europeiska politikens inflytande på kriget och underhandlingarne mellan Sverige och Danmark under åren 1657–1660. (s. 1–235)

MALMSTRÖM, Carl Gustaf
Om embetsmännens ställning till riksdagen under frihetstiden. (Inträdestal, s. 237–290; Sekreterarens svar, s. 291–292)

BECKMAN, Johan Wilhelm
Konung Gustaf II Adolfs krigspsalm, N:o 378 i Svenska Psalmboken. Litterär-historisk undersökning (s. 293–320)

SÄVE, Carl
Sigurds-ristningarna å Ramsunds-berget och Göksstenen. Tvänne Fornsvenska Minnesmärken om Sigurd Fafnesbane. (Inträdestal, s. 321–364)

HILDEBRAND, Bror Emil
Floda kyrka i Södermanland (s. 365–400)