Publikationer
Graborg
Gråborg på Öland. En borg, ett kapell och en by

Författare: Tegnér, Göran (red.)

ISBN: 978-91-7402-380-0

Antal sidor: 224

Utgivningsår: 2008

Serie: Kulturfastigheter 08

Beställningsinformation: eddy.se


Gråborg, Ölands största fornborg, började sannolikt byggas på 300-talet. Den ligger nästan exakt mitt på Öland, mitt över gränsen mellan de två ”mot” som delar ön i en nordlig och en sydlig del.

Alldeles intill borgen – som trots nedrasade murar gör ett mycket mäktigt intryck – ligger ruinen av ett medeltida kapell. Allt ligger på mark som tillhör byn Borg, en radby som består av två gårdar.

1945 inköptes Borgs by med kapell och fornborg av Vitterhets-akademien. Under den tid som förflutit sedan dess har man röjt borgen och varsamt återställt markerna runt byn. Målet är att bevara fornlämningarna, byn och det ålderdomliga odlingslandskap den ligger i.

1998–2002 gjordes utgrävningar av borgen och kapellet. I boken beskrivs borgen, kapellet och byn i ljuset av det som kom fram vid utgrävningarna och sätts in i ett större sammanhang; en bild växer fram av ett Gråborg som under järnålder och tidig medeltid spelat en viktig roll, inte bara på Öland.

Medverkande författare: Carl-Gustaf Andrén, Liselotte Bergström, Nils Blomkvist, Ragnhild Boström, Torbjörn Brorsson, Jan-Henrik Fallgren, Sölve Göransson, Ulf Erik Hagberg, Ann-Marie Hansson, Ingrid Hansson, Lars Hermanson, Kenneth Jonsson, Lars Åke Kvarning, Anders Lindahl, Ulf Näsman, Veronica Palm, Marie-Louise Sallnäs, Sabine Sten, Emma Sturesson, Göran Tegnér, Clas Tollin, Gustaf Trotzig och Maria Vretemark.